Bezoek aan projecten in Ghana levert goed gevoel op

In januari 2009 hebben enkele bestuursleden van onze stichting opnieuw een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Duayaw Nkwanta.

Op verzoek van de fysiotherapeut werden door de stichting snoezelmaterialen aangeschaft en verscheept naar het ziekenhuis.

Zij hebben daar samen met medewerkers van het ziekenhuis flink de armen uit de mouwen gestoken en in een week tijd een prachtig goed te gebruiken snoezelkamer geïnstalleerd!

De fysiotherapeut, Charles Mensah is al verschillende jaren bezig om kinderen met een verstandelijke beperking (die vaak uit schaamte verborgen werden gehouden) naar de kliniek te krijgen om hen te kunnen behandelen. Nu de snoezelkamer in gebruik is,worden ook ouders betrokken bij de behandeling. Charles wil hen laten zien dat dit kind ook emoties kent en recht heeft op een meer menswaardiger bestaan, dat het niet nodig is deze kinderen te verstoppen in de hutjes.

Ouders ervaren nu dat hun kinderen volop plezier beleven van de lichteffecten en zich prima vermaken met verschillende tast/voel materialen.

Ook werd over dit onderwerp een training verzorgd voor medewerkers van deze afdeling door Liset van der Vegt. Na haar afstudeerstage in 2002 is onze stichting opgericht en is er in de loop der jaren een sterke onderlinge band tot stand gekomen.

Verder werden de projecten 2007 en 2008 van de Laarbeekse Vastenactie afgerond. In 2007 is er tijdens de vastenperiode geld ingezameld voor een toiletgebouw bij de polikliniek, en in 2008 was de opbrengst bestemd voor was-,droog- en strijkmachines voor het ziekenhuis. Wij hebben geconstateerd dat men deze voorziening heeft gebouwd dan wel heeft aangeschaft. Er wordt volop gebruikt maakt van beide voorzieningen. De wasmannen waren zeer blij met hun nieuwe machines! Het bespaard hen veel werk en ook de lichamelijke klachten nemen af!

Het toiletgebouw bij de polikliniek wordt goed gebruikt. Een goede hygiëne is de basis van goede gezondheidszorg!Een prima besteding van uw gelden!

Tijdens de komende Vastenactie, wordt in Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel opnieuw geld ingezameld voor een project van onze stichting. Nu willen we op verzoek van de orthopeed het geld besteden aan een nieuwe operatietafel.

Dank aan iedereen, voor uw giften en voor het vertrouwen in het werk van onze stichting!

Ga terug