Mechanisatie waterpompen en renovatie teacher woningen

In 2006 gaan we beginnen met een nieuw project in Kofaridua een dorp vlak bij Duayaw Nkwanta.

Op verzoek van de dorpsraad gaan we 8 woningen voor leerkrachten renoveren. Op die manier is het de bedoeling dat er weer leerkrachten aangetrokken worden die de lagere school meer continuïteit kunnen gaan bieden. Ook is er zo een mogelijkheid om naschoolse activiteiten te organiseren zoals muziek, sport en spel.

Verder worden de twee waterpompen in het dorp geautomatiseerd en wordt er een waterleiding door het dorp aangelegd. Op die manier kan iedere woning op een tappunt worden aangesloten en hoeft er niet meer gesjouwd te worden met waterkannen.

Ga terug