Toiletgebouw school

Ons eerste project kwam op verzoek van het schoolbestuur tot stand. Er werd een toiletgebouw gerealiseerd voor jongens en meisjes bij de dorpsschool.

11 toiletten voor de jongens en 11 toiletten voor de meisjes en verschillende wastafels.
Op school werd en wordt nu aandacht aan persoonlijke hygiëne geschonken. Door goed en hygiënisch toiletgebruik is de kans op infecties bij de kinderen sterk afgenomen.

Dit project is mede ondersteund door de Beek en Donkse Fietstemee stichting, welke in 2003 een grote sponsor fietstocht hiervoor heeft georganiseerd. Verder is door het NCDO (Nationaal Comité Duurzame Ontwikkeling) een verdubbeling toegezegd.

In 2004 is het gebouw opgeleverd er wordt door leden van onze counterpart op toegezien dat het gebouw schoon en heel blijft.

tl_files/vriendenvanghana/img/IMG_3210.JPG

tl_files/vriendenvanghana/img/IMG_3211.JPG

Ga terug