Slaan van een waterput.

 

Tijdens zijn verblijf in Duayaw Nkwanta, begin 2011, is Ton Schepens naar de meer afgelegen gebieden geweest om daar mensen te bezoeken en om te zien onder welke omstandigheden gewerkt moet worden door diverse disciplines van het Sint John of God Hospital.

 

Tijdens één van deze bezoeken is aan Ton door de dorpsoudste het verzoek neergelegd of hij kan helpen om een waterput te realiseren in zijn dorp dat de naam draagt Adajamomim; er wonen ongeveer 500 mensen, het is 1 ½ uur rijden vanaf de grote weg de bush in. Het water wordt nu gehaald uit een beek die een stuk verderop stroomt. In deze beek wordt ook de was gedaan, er wordt geloosd en vee komt er drinken.

 

Door diverse giften die zijn binnengekomen, vanuit Laarbeek en daarbuiten, kon de stichting op dit verzoek ingaan. En inmiddels is de put gerealiseerd. De artsen van het ziekenhuis en de mensen van het consultatieteam juichen het slaan van deze waterput van harte toe. De totale kosten voor het slaan van deze waterput met handbediende pomp bedragen € 3900,=. Omgerekend wil dit zeggen dat per inwoner bijna € 8,= nodig was om een goede watervoorziening te realiseren en de kans op (besmettelijke) ziektes drastisch te verkleinen.