In 2002 zijn Noortje Schepens en Liset van der Vegt door hun verpleegkunde stage geconfronteerd met de armoede in en om Duayaw Nkwanta, Ghana.

In samenwerking met hun ouders en enkele nauw betrokkenen is toen de Stichting: "Vrienden van gemeenschap Duayaw Nkwanta en het Sint John of God Hospital" in het leven geroepen.

De basisgedachte van de Stichting is eerbied voor het leven en het recht op een menswaardig bestaan.

De doelstelling van de Stichting is het werven en beheren van financiële middelen ter verbetering van de medische en sociale omstandigheden van de gemeenschap Duayaw Nkwanta en het Sint John of God Hospital.